bire)

A1 belgesi

A1 belgesi Yurt içinde otomobille tarifesiz yolcu taşımacılığı belgesidir.

A1 belgesi fiyatı 21235 TL dir.

1. Başvuranların en az 4 adet ticari kayıtlı otomobile sahip olmaları şarttır.

2.Yetki belgesine en fazla 20 adet araç ilave edilebilir.

3. Araç yaşı 8 yaşından büyük olamaz.

4. En az 20 000 TL kayıtlı sermayeye sahip olmaları gerekmektedir.

5. Resmi kurumlar imzalanmış ve bitimine 6 yadan uzun süre olan taşıma ihalesi sözleşmesi aslı

6. Başvuranların 4 yolcunun oturup bekleyebileceği tuvaleti telefonu olan bekleme salonuna sahip olmaları gerekmektedir.

7. Belge sahibi firmalar firma bünyesinde en az bir adet ody 2 belgesi ne sahip personel bulundurmak zorundadır.

8. A1 belgesi özmal araç sayısının yarısı kadar aracın park edebileceği otopark alanına sahip olmalıdır. Otopark alanı belediyeden iskanlı onaylı olmak zorunda. 

A2 YETKİ BELGESİ

Ticari otomobillerle yurt içinde veya uluslar arası yolcu taşımacılığı yapacaklara verilir.

A2 belgesinin fiyatı 31859,00  TL dir.

1. Araç sayısı en az 5 adet ticari otomobilinin olması gerekir.

2. En fazla 10 adet araç kaydedebilirler.

3. Araç yaşı 8 yaşından büyük olamaz.

4. A2 belgesi için başvuranların 4 yolcunun oturup bekleyebileceği tuvaleti telefonu olan bekleme salonuna sahip olmaları gerekmektedir.

Üdy belgesi için tıklayınız