A1 belgesi Yurt içinde otomobille tarifesiz yolcu taşımacılığı belgesidir. Bilindiği gibi A1 belgesi ile yurt içinde tarifesiz olarak yolcu taşımacılığı yapılabiliyordu. Yeni düzenleme ile bu belge sadece resmi kurumlarla ihale anlaşması olan firmalara verilen yetki belgesi durumundadır. Bunun dışında herhangi bir kullanım alanı yoktur. Ayrıca sadece ihale kapsamında kullanılan araçlar kayıt edilebilir. Belge süresi ihale bitiş tarihine kadar olup ihalenin devam etmesi halinde yetki belgesi de aynı sürede uzatılarak devam eder.

Bu ve bunun gibi bir çok sebepten dolayı belge alım koşulları ve kullanım alanları değişmiştir. Genel olarak sadece resmi kurum anlaşmaları için geçerli bir belge haline gelmiştir. Ayrıca belgeye en fazla 20 adet araç kayıt edilebilmektedir. Bu belge kapsamında yapılacak olan tüm değişiklikler web sitemizden duyurulacaktır. Güncel bilgileri buradan kontrol edebilirsiniz. Firmamız mevzuatla alakalı tüm değişiklikleri yakinen takip etmekte ve vatandaşlarla paylaşmaktadır.

a1 belgesi
a1 belgesi

Ayrıca belge müracatında bulunacak firmaların bu işe elverişli bir taşınmazın kullanım hakkına sahip olamaları, otoparklarının olması gereklidir. En önemlisi ise bulundukları ilde trafik düzenini bozmayacaklarına dair UKOME den alınmış karar ile müracat etmeleri gereklidir. Ukome kararı olmadan belge başvurusu yapılamamaktadır.

A1 belgesi fiyatı 12,373.00 TL dir.

1. Başvuranların en az 4 adet ticari kayıtlı otomobile sahip olmaları şarttır.

2.Yetki belgesine en fazla 20 adet araç ilave edilebilir.

3. Araç yaşı 8 yaşından büyük olamaz.

4. En az 20 000 TL kayıtlı sermayeye sahip olmaları gerekmektedir.

5. Resmi kurumlar imzalanmış ve bitimine 6 yadan uzun süre olan taşıma ihalesi sözleşmesi aslı

6. Başvuranların 4 yolcunun oturup bekleyebileceği tuvaleti telefonu olan bekleme salonuna sahip olmaları gerekmektedir.

7. Belge sahibi firmalar firma bünyesinde en az bir adet ody 2 belgesi ne sahip personel bulundurmak zorundadır.

8. A1 belgesi öz mal araç sayısının yarısı kadar aracın park edebileceği otopark alanına sahip olmalıdır. Otopark alanı belediyeden iskanlı onaylı olmak zorunda.

A2 YETKİ BELGESİ

Ticari otomobillerle yurt içinde veya uluslar arası yolcu taşımacılığı yapacaklara verilir.

A2 belgesinin fiyatı 18559,00  TL dir.

1. Araç sayısı en az 5 adet ticari otomobilinin olması gerekir.

2. En fazla 10 adet araç kaydedebilirler.

3. Araç yaşı 8 yaşından büyük olamaz.

4. A2 belgesi için başvuranların 4 yolcunun oturup bekleyebileceği lavabo tuvaleti telefonu olan bekleme salonuna sahip olmaları gerekmektedir.

b2 belgesi için tıklayınız