b1 b2 belgesi

B1 BELGESİ

Uluslar arasu ve yurt içinde tarifeli olarak yolcu taşımacılığı yapacakların alması gereken belgedir.

B1 belgesi fiyatı 106201,00 TL dir.

1. En az 150 koltuk kapasitesine sahip olmaları gerekmektedir.

2. En az 25 koltuklu araç kaydedebilirler.

3. İlk başvuruda 10 yaşından büyük araç kaydedemezler.

4. Kiralık araç kaydedebilirler.

5. Araç sayısına göre çalışaabilecekleri hat sayısı değişir.

6. Kayıtlı sermayeleri en az 100 000 TL olmalıdır.

B1 yetki belgesi sahiplerinin, en az birer adet üst düzey yönetici ve orta düzey yönetici türü mesleki yeterlilik belgesine sahip olmaları veya bu nitelikleri haiz kişi veya kişileri istihdam etmeleri şarttır.

B2 YETKİ BELGESİ

Uluslar arası ve yurt içinde otobüslerle tarifesiz olarak yolcu taşımacılığı yapacaklara verilir.

B2 belgesi fiyatı 53097,00 TL dir.

1. En az 90 adet koltuk kapasitesine sahip olmaları gerekmektedir.

2. İlk başvuruda 10 yaşından büyük araç kaydedemezler.

3. En az 50 000 TL kayıtlı sermayeye sahip olmaları gerekmektedir.

B2 yetki belgesi sahipleri en az bir adet orta düzey yönetici türü mesleki yeterlilik belgesine sahip olmaları veya bu nitelikleri haiz kişi veya kişileri istihdam etmeleri şarttır. D2 belgesi ile arasındaki farklar için sayfamızı inceleyiniz

B3 YETKİ BELGESİ

Sadece kendi iştigal konusu ile alakalı olarak uluslar arası yolcu taşımacılığı yapacaklarınn alması gereken belgedir.

B3 belgesi fiyatı 10616,00 TL dir.

1. En az bir adet öz mal otobüse sahip olmalarI gerekmektedir.

2. Araç yaŞI 20 yaşından büyük olamaz.