C2 belgesi başvurularında yeni düzenlemeler mevcuttur. Detaylı bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz. C2 belgesi ile alakalı yeni düzenleme ile yetki belgesi fiyatında indirime gidilmiştir. Asgari kapasite şartı 400 ton olarak belirlenmiş olup en az 10 adet özmal taşıtın bulunması zorunludur. Aksi takdirde özmal olmayan kiralık araçlarla vs başvuru yapılamaz. C2 belgesi sahipleri asgari kapasite şartını sağlarlarken kamyonet araçlar hesaplamaya dahil edilmez. Özmal araç sayısının yarısını geçmeyecek şekilde kiralık araç kayıt edebilirler.

c2 belgesi
c2 belgesi

Kiralık araç çalıştırırken yetki belgesine kayıtlı özmal aracın muadili aracı kiralık olarak kayıt edebilirler. Örneğin tır özmal araca karşılık tır kiralanabilir veya kamyona karşılık kamyon olacak şekilde. Bunun anlamı kamyonları olan bir firma mesela tır bir aracı kiralık olarak kayıt edemez.

C1 BELGESİ

Uluslar arası ve yurt içi sadece kendi iştigal konusu ile ilgili eşya taşımacılığı yapacakların alması gereken belgedir.

C1 belgesi fiyatı 15000,00 TL dir.

1. Hususi veya ticari olarak kayıt edilmiş en az 1 adet öz mal araca sahip olmaları gerekmektedir.

2. 20 yaşından büyük araç kaydedemezler.

3. Araçlar muayeneli olmalıdır.

4. Araç şoförlerinin SRC 3 belgesine sahip olmaları gerekmektedir.

C2 BELGESİ NASIL ALINIR

C2 belgesi uluslar arası ve yurt içi nakliyecilik yapan firmaların alması gereken belgedir.

C2 belgesi fiyatı 49492,00 TL dir

  1. En az 440 ton azami yüklü ağırlığa sahip araçlarının olması şarttır. En az 11 araç sahibi olmaları gerekir.
  2. Kiralık araç bulundurma sayıları öz mal araç sayılarının yarısı kadardır.
  3. 100 000 TL kayıtlı işletme sermayesine sahip olmaları şarttır.
  4. Araç yaşı 14 yaşından büyük olamaz. ilk başvuruda asgari kapasiteyi sağlayacak araçların.
  5. Bir adet ÜDY 3 ve bir adette ODY 3 belgesine sahip personel istihdam etmeleri gerekmektedir.
  6. C2 belgesi araç şoförlerinin SRC 3 ve PSİKOTEKNİK belgelerinin olması şarttır.

C3 YETKİ BELGESİ

Uluslar arası ve yurt içi ev ve büro-ofis taşımacılığı yapacakların alması gereken belgedir.

C3 belgesinin fiyatı 12373,00 TL dir.

1. En az 75 ton istiap haddine sahip olmaları gerekmektedir.

2. En az 3 adet bu işe elverişli araca sahip olmaları şarttır.

3. 14 yaşından büyük araçla başvuru yapılamaz.

4. 25 000 TL kayıtlı sermayeye sahip olmaları şarttır.

5. En az bir adet ODY 3 mesleki yeterlilik belgelerine sahip olmaları gerekmektedir.

6. Araç şoförlerinin SRC 3 ve PSİKOTEKNİK belgelerinin olması gerekir.

7. Kiralık araç kaydedemezler