D2 – D3 Belgesi

D2 belgesi işlemleri ve alt belgeler için bizi arayınız.

D1 BELGESİ

Otobüslerle yurt içinde tarifeli olarak yolcu taşıyacak firmaların alması gerekli belge türüdür. Aşağıda yer alan hususlar ilk belge başvurusunda hazırlanması gereken evraklar ve başvuru koşullarıdır. Ancak bu şartlar sağlandıktan sonra başvuru yapılabilir. 

D1 belgesi nin fiyatı 30.000,00 TL dir.

 1. En az 150 adet koltuk kapasitesine sahip olunması şarttır.
 2. Ticaret odası kayıtlı sermayesi en az 60.000 TL olmalıdır.
 3. Varsa faaliyetleri esnasında kullanacakları kısa unvanları-logoları bakanlığa bildirmeleri şarttır.
 4. Asgari 150 koltuk kapasitesini sağlayacak araçların 10 yaşından büyük olmaması gerekmektedir.
 5. D1 belgesine sürücü koltuğu dahil en az 25 koltuklu araçlar kayıt edilebilir.
 6. D1 belgesi sahipleri belgelerine kiralık araç kayıt edebilirler.
 7. D1 belgesi sahipleri faaliyetleri esnasında kullanacakları kısa unvanlarını araçlarının en az bir yerine görünebilecek şekilde yapıştırmaları şarttır.
 8. Yetki belgesi alındıktan sonra en geç 60 gün içerisinde faal internet sitelerini kurmaları şarttır.
 9. Araç sayılarına göre kullanabilecekleri hat sayısı değişmektedir.
 10. Araçları kullanan şoförlerin mutlaka SRC 1/2 ve PSİKOTEKNİK belgelerinin bulunması şarttır.
 11. Şirket bünyesinde ÜDY 2 ve ODY 2 belgesine sahip personel bulundurmak zorundadırlar.

D2 BELGESİ

D2 belgesi yurt içinde otobüs veya minibüslerle tarifesiz yolcu taşımacılığı yapacak gerçek veya tüzel vergi mükelleflerine verilen belgedir. Tarifeli taşımacılık yapamazlar. Çalıştırılacak personele ilişkin mesleki yeterlilik belgelerinin olması şarttır. D2 belgesi müracatında 75 koltuk kapasitesinin belge sahibi olunduğu süre boyunca sabit tutulması gereklidir. Araç satışı sonrası kapasite şartının kaybedilmesi durumunda 630 gün kapasite altında kalma süreleri vardır. Bu süreler geçirilir ve araç ilavesi yapılmaz ise belge iptal olur. Turizm taşımacılık firmalarında şirket yönetiminin mesleki yeterlilik belgesine sahip personeller tarafından idare edilmesi temel koşul olarak yasallaştığından mutlaka bu belgelere sahip olmalısınız. İlk belge başvurusunda talep edilmezken belge aldıktan sonra 6 ay içerisinde bu belgeler tamamlanarak bakanlığa sunulmalıdır.

d2 belgesi

D2 Belgesi Temel Kurallar

 1. Araç satışları mutlaka bakanlığa bildirilmelidir.
 2. 75 koltuk sabit tutulmalıdır
 3. Yeni araç ilaveleri bakanlığa yapıldıktan sonra araç çalıştırılmalıdır
 4. şirket bünyesinde yapılacak adres, unvan, vergi dairesi, ortak değişikliği gibi değişikliklerin bakanlığa bildirilmesi gereklidir.
 5. Araçları kullanan bütün şoförlerin src belgesi olmalıdır
 6. Psikoteknik belgeleri olmalıdır
 7. Mesleki yeterlilik belgeleri olmalıdır
 8. Yenileme sürelerine dikkat edilmelidir.

Yol belgesi müracaatlarında da talep edilen d2 belgesi artık şehir içi taşımacılık yapan turizm firmaları içinde gereklidir. 

D2 belgesinin fiyatı 15.000,00 TL dir.

D2 Belgesi İçin Gerekli Evraklar

 1.  D 2 belgesi alabilmek için en az 75 koltuk kapasitesine sahip olunması şarttır.
 2. Ticaret odası kayıtlı sermayesi en az 30.000 TL olmalıdır.
 3. Varsa faaliyetleri esnasında kullanacakları kısa unvanlarını-logo veya amblemlerini bakanlığa bildirmeleri gerekmektedir.
 4. Yetki belgesine asgari kapasiteyi tamamlayacak sayıda araç için yaş sınırı 10 dur. Yani asgari kapasite için 10 yaşından büyük araçlar yetki belgesine kaydedilemez. Asgari kapasiteyi bu şekilde 10 yaş altı araçlarla tamamladıktan sonra yaş sınırı aranmadan araç ilavesi yapılabilir.
 5. Kayıt edilecek araçlar mutlaka ticari yolcu nakli kayıtlı araçlar olmalıdır.
 6. Faaliyette kullanacakları araçların üzerine varsa kısa unvanlarını en az bir yerine yazdırmaları mecburidir.
 7. Araçların muayene tarihleri mutlaka geçerli olmalıdır.
 8. Araçları kullanan şoförler mutlaka SRC 2 ve PSİKOTEKNİK raporuna sahip olmalIdIr.
 9. D2 yetki belgesi sahipleri firma bünyesinde en az bir adet ODY 2 belgesine sahip personel bulundurmak zorundadır.

D3 YETKİ BELGESİ

Yurt içinde sadece kendi iştigal konusu ile ilgili personel taşımacılığı yapan firmaların alması gerekli belge türüdür. Bu belge ile ticari taşımacılık yapamazlar.

D 3 belgesinin fiyatı 5000,00 TL dir.

 1. Yalnız kendi adına kayıt ve tescil edilmiş araçlara taşımacılık yapabilirler. Ticari veya hususi kayıtlı araçlar kayıt edilebilir.
 2. Araçlarda yaş şartı aranmaz.
 3. Araçların muayenelerinin olması şarttır.
 4. Şoförlerinin SRC ve PSİKOTEKNİK belgelerine sahip olmaları şarttır.

D4 YETKİ BELGESİ

Tarifeli veya tarifesiz olarak il dışına 100 KM ye kadar taşımacılık yapılmasına izin veren belgedir.

D4 belgesinin fiyatı 4.000,00 TL dir.

 1. D4 belgesine sadece belge sahibinin bulunduğu ilin plakasını taşıyan araçlar kayıt edilebilir.
 2. Merkezin bulunduğu il sınırları içinde şubeler açabilir, acenteleri olabilir, sözleşme yapabilirler. Merkezin dışındaki illerde ise sadece bir şube açabilirler.
 3. Merkezi il sınırları çakışık olan büyük şehirlerde bulunan taşıt sahipleri adına D4 belgesi düzenlenmez.
 4. Belge aldıktan sonra kayıtlı olan aracın satılması halinde yetki belgesine yeni kayıt edilecek aracın satılan aracın koltuk sayısından fazla olmaması gerekir. Daha az koltuk kapasitesine sahip araç kayıt edilebilir fakat daha fazla koltuk kapasitesine sahip araçlar kayıt edilemez.
 5. Tahditli plakalı otobüsler belgeye kayıt edilemez. İgili belediye sınıları dışına çıkamaz. Okul servisi olarak kullanılan araçlar ilgili okulun öğrencilerini taşımak amacıyla il dışına çıkabilirler.