K1 belgesi yenileme Ulaştırma bakanlığından alınan yetki belgeleri 5 yılda bir yenilenmelidir. Yenileme işlemi belge bitiş tarihinden 60 gün önce başlar. Belge bitiş tarihine kadar yetki belgesi yenilenmelidir aksi takdirde araçlarınız yetki belgesinden düşeceğinden cezai işleme maruz kalabilirler.K1 belge yenileme ücreti 1022 TL dir. Yıldızlı K1 belgesi yenileme ücreti 102 TL dir.

30 Haziran 2006 tarihinden önce belge almış şahıslar tonaj şartı aranmadan belgelerini yenileyebilirler. Eski belge sahibi olan şirketler ise 110 ton azami yüklü ağırlık şartını sağlayarak belgelerini yenileyebilirler.

K1 BELGESİ YENİLEME İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

BAŞVURU SAHİBİNİN ŞİRKET VE ŞAHIS OLMASI DURUMUNA GÖRE VE ÖZELLİKLE BELGE ALIŞ TARİHİ İLE BELGE HARCINI YATIRDIĞI TARİHLER GÖZ ÖNÜNE ALINARAK DOSYA İNCELEMESİ YAPILDIKTAN SONRA GEREKLİ EVRAKLAR HAZIRLANIR.

ESKİ BELGE SAHİBİ ŞAHIS FİRMALARININ TONAJ ŞARTI YOKTUR. ŞİRKETLERDE İSE ESKİ YENİ FARKETMEDEN 110 TON AZAMİ YÜKLÜ AĞIRLIK ŞARTINI SAĞLAYACAK ARAÇLARININ OLMASI GEREKİR.

K1 BELGESİ YENİLEME GEREKLİ EVRAKLAR İSE

  1. Oda kayıt belgesi
  2. Ticaret Sicil Gazetesi
  3. İmza sirküleri
  4. Ruhsat fotokopisi
  5. Ody belgesi (ŞİRKETLERDEN)
  6. Nüfus cüzdan fotokopisi
  7. Vekaletname

K1 BELGESİ YENİLEME ÜCRETİ

K1 BELGESİ YENİLEME ÜCRETİ 500 TL dir. Ayrıca belgenize kayıtlı her araç için 60 TL ödemeniz gerekir. Yıldızlı k1 belgesi yenileme ücreti 125 TL dir.  K1 belgesi için tıklayınız