K1 BELGESİ nakliyecilerin alması gereken belgedir. Sadece kamyonet aracı olanlar için Yıldızlı K1 belgesi düzenlenir ve %90 indirimle 2125 TL ödeyerek belge sahibi olabilirler. Kamyon aracı olanlar ise şahıslarda 30 ton azami yüklü ağırlık, şirketlerde 110 ton azami yüklü ağırlığa sahip özmal araç şartını tamamladıktan sonra 21235,00 TL ödeyerek belgelerini alabilirler. 

K1 belgesi ile ev ve ofis taşımacılığı yapılamaz. Kapasite şartını sağlayamayan firmalar K1 belgesi müracatı yapamazlar.K1 belgesi sahibi firmaların bünyelerinde 1 adet Ody 4 belgesi sahibi personel istihdam ettirmeleri gereklidir. Ayrıca gerçek kişilerden belge başvurusu yapacakların ( kamyon aracı olanların ) ticaret odası veya esnaf odası kayıtlarının olması ve en az 10 000 TL kayıtlı işletme sermayesine sahip olmaları şarttır. 

K1 BELGESİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

K1 Belgesi için başvuranların öncelikle oda kaydı yaptırmaları şarttır. Ticaret odası veya esnaf odası kaydı yapılmalıdır. Vergi levhanız-sabıka kaydınız – imza sirküleri ve sizi temsil eden diğer evraklar ve yetki belgesi başvuru formu ile taşıt kartı başvuru formu hazırlanmalıdır.

Şahıslardan 30 ton azami yüklü ağırlığa sahip araç şirketlerden ise 110 ton azami yüklü ağırlığa sahip araç sahibi olmaları şartı ile belge başvurusu yapılabilir.

Kamyonet aracı olan nakliyeciler için ise tonaj şartı aranmadan ama sadece şehir içinde nakliye yapmaları şartı ile k1 belgesidüzenlenir.

K1 belgesi sahibi şirketler şirket bünyesinde en az 1 adet orta düzey yönetici belgesine sahip personel bulundurmaları şarttır.

Araçları kullanan şoförlerin SRC belgelerinin ve Psikoteknik belgeleri olması gerekir.

K1 BELGESİ DEVRİ

K1 belgesi devri yetki belgeleri ancak birinci dereden akrabalara yani anne baba eş çocuk gibi yakınlara devredilebilir. Yetki belgesi sahibi gerçek kişiler yeni kuracakları ve en az %25 hisseyle ortağı oldukları şirketlere K1 belgesi ni devredebilirler. 

K1 belgeleri şahıslardan şahıslara ancak birinci dereceden akrabalarına anne baba kardeş eş ve çocuklara mümkündür. Şirketlere ait k belgelerinin daha doğrusu bu kural bütün yetki belgesi türleri için geçerlidir. Şirketlerden şirkete veya şirketten şahıslara belge devri mümkün değildir. Ancak bir şirket bütün borcu harcı vs ile beraber mahkeme kararı ile devralınırsa o zaman şirket üzerine olan yetki belgesi de devredilebilir aksi takdirde mümkün değildir. 

Bazı şirket evlilikleri vs durumları istisnai olmak üzere devir şartları böyle bunlarında dışında özel durumları olan firma veya şahısların detaylı bilgi için bizimle iletişime geçmesini tavsiye ederiz.