K2 belgesi yenileme için yetki belgeleri 5 yıl sonunda yenilenmelidir. Süresi dolan Yetki Belgesini yenilemek için bakanlığın talep ettiği evraklarla birlikte başvuru yapıp süresini 5 yıl daha uzatabilirsiniz. Yenileme işlemleri yetki belgesi bitiş tarihinden önce tamamlanmalıdır. Aksi takdirde araçlarınız süresi dolduktan sonra belgesiz olacağından ceza yeme durumunda kalabilir. Normal süresi içinde başvuru yapmayanlar için bakanlık aşağıda belirtilen yönetmelik maddesi şartları çerçevesinde işlem yapmaktadır. Yenileme süreleri hak kaybının olmaması içindir. k2 yenileme  

k2 belgesi yenileme
k2 belgesi yenileme

K2 belgesi yenileme için yönetmelik

Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin ikinci, üçüncü ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddeye aşağıdaki altıncı fıkra eklenmiştir.

“(2) Yetki belgesi sahipleri tarafından yetki belgelerinin yenilenmesi için yetki belgesinin geçerlilik süresinin sona erdiği tarihten itibaren:

a) 270 takvim günü içinde Bakanlığa yazılı olarak müracaat edilmesi halinde; yetki belgesi, yenileme ücretinin ödendiği tarih esas alınarak yenilenir. Yenileme ücretinin, söz konusu 270 günlük süre içinde ve ödeme tarihindeki geçerli yenileme ücreti olarak ödenmesi şarttır.

b) 271 inci takvim günü ile 540 ıncı takvim günü arasında Bakanlığa yazılı olarak müracaat edilmesi halinde ise; yetki belgesi, yenileme ücreti olarak ödeme tarihindeki geçerli tam ücretin %25’i alınır ve bu ücretin ödendiği tarih esas alınarak yetki belgesi yenilenir. Söz konusu yenileme ücretinin belirtilen 271 inci takvim günü ile 540 ıncı takvim günü arasında ve ödeme tarihinde geçerli ücret esas alınarak ödenmiş olması şarttır.

K2 BELGESİ YENİLEME İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

K2 belgesi yenileme için  şirket ve şahıs firması olması durumuna göre gereken evraklar değişmektedir. Yenileme süreci karışık bir işlem gerektirdiği için dosyanızın incelenip ona göre gereken evrak listesi düzenlenmesi gerekir bizimle irtibata geçiniz.

İstenen Evraklar

  1. imza sirküsü
  2. Ruhsat Fotokopisi
  3. Kimlik fotokopisi

K2 BELGESİ YENİLEME ÜCRETİ

Yenileme ücreti 2021 yılı belge ücretinin %5 i dir. Yani Yıldızlı K2 BELGESİ YENİLEME ÜCRETİ için 206 TL ödemeniz gerekmektedir. Ayrıca belgenize kayıtlı her araç için 60 TL taşıt kartı bedeli ödemesi yapılır….Yenileme ücretleri yukarıda da bahsettiğimiz gibi geçerli süreler içerisinde yapıldığı takdirde bu rakamlar ile olmaktadır.

Bitiş tarihi ile 270. gün içerisinde başvuru yapanlar 206 TL

270. gün ile 540. gün arasında başvuru yapanlar 625 TL ödeyerek belgelerini yenileyebilirler. Bu süreyi de geçiren firmaları yetki belgeleri iptal edilir.

k3 belgesi için tıklayınız