k3 belgesi ticari amaçla ev ve büro-ofis taşımacılığı yapacakların alması gerekli belgedir. Açık yük nakliyesi yapamazlar. Aynı şekilde k1 ve k2 belgesi sahipleri de evden eve taşımacılık işleri yapamazlar. Belge alış koşulları için aşağıda belirtilen şartları sağlamanız gereklidir.

Belge aldıktan sonra yetki belgenize istediğiniz kadar araç ilavesi yapabilirsiniz. Herhangi bir sınırlama yoktur. Yalnız yetki belgesi ekine kayıt edeceğenir her aracın mutlaka muayenesi ve sigortası olmalıdır.

Son dönemlerde en sık karşılaştığımız sorunların başında firmaların yetki belgelerine kayıtlı araçlarının sigorta ve muayene tarihlerini atlamaları dır. Muayenesi veya sigortası geciktirilen araç otomatik olarak yetki belgesinden düşülmektedir. Tabi firmalar bu durumdan haberdar olmadıklarından araçlara denetimler esnasında ceza uygulanmakta. Bu tip olumsuz durumlarla karşılaşmamak için mutlaka araçlarınızın muayene ve sigorta bitiş tarihlerini kontrol ediniz ve geciktirmeyiniz.

K3 belgesinin fiyatı 6186,00 TL dir.

K3 Belgesi İçin Gerekli Evraklar

k3 belgesi
k3 belgesi
 1. Ticari olarak kayıt edilmiş eşya taşımaya mahsus araçlarla en az 35 ton azami yüklü ağırlığa sahip araç/lar şartını tamamlamaları gerekmektedir.
 2. Kayıt edilecek araçlar 20 yaşından büyük olamaz.
 3. Firma bünyesinde ODY 4 belgesi ne sahip personel bulundurma zorunluluğu vardır.
 4. Şoförlerin SRC- PSİKOTEKNİK belgelerinin olması şarttır.
 5. Faaliyette bulundukları süre içerisinde asgari kapasite şartını muhafaza etmeleri gerekmektedir.
 6. Ticaret sicil gazetesi
 7. Faaliyet belgesi
 8. Şirketteki bütün imza yetkililere ait imza sirküleri
 9. Ruhsat fotokopileri
 10. Tüm ortaklara ait kimlik fotokopisi
 11. İş yerinin merkez adresine ait kira kontratı
 12. Mesleki yeterlilik belgesi fotokopisi ( ilk başvuru esnasında ilk altı ay için istenmez)

Yenileme

K3 belgesi yenileme işlemleri için sizden şu an itibari ile 35 ton asgari kapasite şartını sağlamanız istenmektedir. Ayrıca mesleki yeterlilik belgelerinizin olması gereklidir. Yetki belgeleri 5 yıllıktır. Bu beş yılın sonunda yenilenmeleri gerekir aksi takdirde iptal olurlar. Tabi belirtilen yasal süreler içinde başvuru haklarınız saklı tutulur.

Yenileme işlemleri için istenen evraklar ile ilk başvuru evrakları aynıdır. Genel kural olarak firma belge aldığı esnada kendisinden istenen tüm şartları belge süresi bitene kadar sabit tutmalıdır. Tabi bu süreler tanınan esneklik sürelerini aşmamak kaydı ile.

K belgesi nedir sayfamızı ziyaret ediniz.