t1 belgesi

T1 yetki belgesi fiyatı 2039 TL

Yolcu terminali işletmeciliği yapacak gerçek ve tüzel kişiler ile kamu kurum ve kuruluşlarına verilen belge türüdür.

***T1 yetki belgesi için başvuranların en az 300.000 Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine sahip olmaları şarttır.

***T1 yetki belgesine başvuracak kamu kurum ve kuruluşları için sermaye şartı aranmaz.

***T1 türü yetki belgesi sahiplerinin, en az bir adet üst düzey yönetici ve orta düzey yönetici türü mesleki yeterlilik belgesine sahip olmaları veya bu nitelikleri haiz kişi veya kişileri istihdam etmeleri şarttır.

T2 YETKİ BELGESİ

T2 yetki belgesi ücreti 2039 TL 

Büyükşehir belediyesi sınırları dışında kalan yerleşim birimlerinde yolcu terminali işletmeciliği yapacak, gerçek ve tüzel kişiler ile kamu kurum ve kuruluşlarına verilen belge türüdür.

***T2 yetki belgesi için başvuranların en az 100.000 Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine sahip olmaları şarttır.

***T2 yetki belgesine başvuracak kamu kurum ve kuruluşları için sermaye şartı aranmaz.

***T2 yetki belgesi sahipleri en az bir adet orta düzey yönetici türü mesleki yeterlilik belgesine sahip olmaları veya bu nitelikleri haiz kişi veya kişileri istihdam etmeleri şarttır.

T3 YETKİ BELGESİ

T3 yetki belgesi fiyatı 2039 TL dir.

Eşya terminali işletmeciliği yapacak, gerçek ve tüzel kişiler ile kamu kurum ve kuruluşlarına verilen belge türüdür.

***T3 yetki belgesi için başvuranların en az 100.000 Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine sahip olmaları şarttır.

***T3 yetki belgesine başvuracak kamu kurum ve kuruluşları için sermaye şartı aranmaz.

***T3 yetki belgesi sahipleri en az bir adet orta düzey yönetici türü mesleki yeterlilik belgesine sahip olmaları veya bu nitelikleri haiz kişi veya kişileri istihdam etmeleri şarttır.

c2 belgesi için bilgi alabileceğiniz sayfamız.