post

Yetki Belgesi Yenileme

Yetki belgesi yenileme ile alakalı yeni düzenleme getirilmiştir. Genel kaide olarak yenileme işlemi yapmak isteyen firmaların ilgili 4925 sayılı karayolu düzenleme kanununda belirtilen evraklarla başvurmaları gereklidir. Başvuru evraklarının eksiksiz olması gereklidir. Başvuru neticesi bakanlığın yapacağı inceleme ile değerlendirilir.

Yetki belgesi yenileme yapılırken belge alış ve daha sonraki yenileme ücretlerinin ödendiği tarih dikkate alınarak yenileme işlemi yapılır. Tarafınıza bir yetki belgesi düzenlenirken belge üzerinde belgenin veriliş tarihi ticari unvanınız yazar. Belge numaranız ve ticaret odası kayıt bilgileriniz. Vergi daireniz ve vergi numaranız belge üzerinde belirtilir. Araç sahibi yetki belgelerinin ekine araç ilaveleri yapılır. Her bir araç için taşıt kartı düzenlenir.

Yetki Belgesi Yenileme de Hangi Belge Nasıl Yenilenir

Yetki belgesi aldıktan sonra başvuru esnasında sağlamak zorunda olduğunuz asgari kapasite şartı, metrekare alan gibi şartları belge sahibi olduğunuz süre içerisinde sabit tutmanız gereklidir. Kapasite altında kalma süresi ve diğer yeterlilikler belli süreler içinde kaybı yasal sınırları aşmaması gereklidir. Yenileme işlemleri yapılırken bu bilgilerin ve şartların kaybedilip kayıp edilmediğine bakılır. Örneğin k1 belgesi almış bir firma şu an 50 ton olan asgari kapasite şartını sağlamakla mükelleftir. Bu kapasite altında kaldığı süre 5 yıl içerisinde 630 günü geçemez. Firma bir şekilde bu süreyi aşmış ise yetki belgesi iptal edilir.

Size verilen yetki belgeleri 5 yıl süre ile geçerlidir. Bu süre sonunda yenilenmesi gerekir. Gerekli evrakların bakanlığa teslim edilmesinin ardından bakanlık incelemede bulunur. Başvuru esnasında sağlamak zorunda olduğunuz koşulların belge yenilenirken de aynen korunmuş olması gereklidir. İncelemenin ardından size bir ödeme bilgisi evrakı teslim edilir. Belge yenileme harcının bakanlığa ödenmesinin ardında ise işlemleriniz tamamlanır. Firmamız bir gün içinde bütün yetki belgelerinin yenileme işlemlerini gerçekleştirmektedir.